0299 75 02 68 info@leefomgeving.com

Artikelen & Blogs

 De laatste ontwikkelingen en interessante blogs uit de wereld Leefomgeving

De stikstofnorm is niet de oplossing maar het probleem

De stikstofnorm is niet de oplossing maar het probleem

Johan Broekmans over boze boeren en de stikstofnorm ‘Volg het nieuws: de overheidsmaatregelen tegen stikstofuitstoot die tot hevige protesten leiden. Het Malieveld vol trekkers. Boeren die zich niet langer in de hoek van milieuboeven laten zetten en hun stem...

Heeft de flexibele schil nog wel toekomst?

Heeft de flexibele schil nog wel toekomst?

Leo Bisschop over inhuur en vakmanschap ‘Laat ik met de deur in huis vallen: er zijn veel misverstanden over wat een flexibele schil is. Het lijkt wel een modeterm, een wondermiddel voor organisaties die lean & mean denken te opereren. Ik durf te stellen dat...

Is het milieubelang goed beschermd in het omgevingsplan?

Is het milieubelang goed beschermd in het omgevingsplan?

Na inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen gemeenten ruimere bestuurlijke afwegingsruimte krijgen op het gebied van milieu. Is het milieubelang dan nog voldoende beschermd in het omgevingsplan? Het omgevingsplan moet het mogelijk maken dat het gemeentebestuur...

Geen Omgevingswet zonder cultuuromslag

Geen Omgevingswet zonder cultuuromslag

Als je spreekt over de Omgevingswet, dan spreek je over een cultuuromslag: een heel andere werk- en denkwijze voor overheden, burgers en bedrijven. Lees er meer over in deze blog over de Omgevingswet. De maatschappij heeft behoefte aan verandering. Tegenwoordig...

De nadelen van uitbesteding

De nadelen van uitbesteding

Stel dat je jouw ‘flexibele schil’ niet alleen wilt inrichten door het inlenen van personeel maar ook door uitbesteding, welke nadelen kleven hier dan aan? Deze blog geeft antwoord op die vraag. Flexibele schil Vaak wil je de benodigde capaciteit gewoon in huis...

Het klimaat ontziet niemand… de Nederlandse overheid wel

Het klimaat ontziet niemand… de Nederlandse overheid wel

Het klimaat ontziet niemand… de Nederlandse overheid wel. Daar lijkt het in ieder geval wel op met de voorgestelde klimaatmaatregelen die vooral de burgers zullen treffen en bedrijven lijken te ontzien. Gelukkig zijn er politici die de onredelijkheid hiervan inzien....

De Omgevingswet, net zo’n verbetering als soep in blik?

De Omgevingswet, net zo’n verbetering als soep in blik?

Ik kan me nog herinneren dat ik ongeveer 8 jaar geleden voor het eerst bij een presentatie was over de Omgevingswet. Met als inleidend motto van de presentatie: Eenvoudig beter. Met daaronder de afbeelding van het allereerste ingeblikte blik. Soep in blik, dat was nog...

Dag van de Omgevingswet 2018

Dag van de Omgevingswet 2018

De 7de editie van de Dag van de Omgevingswet werd wederom georganiseerd in het Provinciehuis Utrecht door de VVM, een kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals. Net als de voorgaande edities was er een ruim aanbod aan sessies waarin een breed scala aan...

Praktijkfestival Omgevingswet 10 september 2018

Praktijkfestival Omgevingswet 10 september 2018

Tijdens het praktijkfestival in de Fokker Terminal Den Haag, opgezet door Ministerie van BZK en Aan de slag met de Omgevingswet, werden de opvallende initiatieven en lopende projecten en visies voor de omgevingswet van dit jaar getoond. De deelnemende groepen op de...

Huurders met verward gedrag

Huurders met verward gedrag

Hoe ga ik als woningcorporatie om met huurders die verward gedrag vertonen? Een leefbare wijk behouden is van groot belang voor woningcorporaties. Toch is dit niet altijd een makkelijke opgave. Tegenwoordig wordt er meer uitgegaan van de zelfredzaamheid van burgers....

Hoe verbind je veiligheid en zorg?

Hoe verbind je veiligheid en zorg?

De decentralisaties in het sociale domein hebben gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor veel taken op het gebied van zorg en veiligheid. Daarbij komt dat gemeenten vanaf oktober 2018 ook verantwoordelijk worden voor de aanpak van verwarde personen, een kwetsbare...

Pestgedrag op het werk: hoe groot is dit probleem en wat doe je eraan?

Pestgedrag op het werk: hoe groot is dit probleem en wat doe je eraan?

Bij pestgedrag denk ik zelf meteen aan kinderen of pubers die slachtoffer worden van pesten en daardoor vaak in isolement raken, met alle gevolgen van dien. In de praktijk blijkt pestgedrag echter ook onder volwassenen veel voor te komen, met name binnen organisaties....

Hoe is het gesteld met gelijke behandeling in Nederland?

Hoe is het gesteld met gelijke behandeling in Nederland?

Experiment Radar Onlangs toonde het programma Radar in een uitzending hoe het gesteld is met gelijke behandeling bij uitzendbureaus. Radar besloot een fictief bedrijf op de richten en nam contact op met uitzendbureaus door het hele land. Als ‘potentiële klant’ vroegen...

Verloedering in de wijk

Verloedering in de wijk

Veiligheid en afval op straat Veiligheid en afval op straat hebben een relatie met elkaar. Zelfs de kleur van afvalbakken in de openbare ruimte draagt indirect bij aan de veiligheid op straat. Als jij je kauwgompje op straat gooit kant dit leiden tot meer...

Vergrijzing onder hangjongeren

Vergrijzing onder hangjongeren

Vergrijzing onder hangjongeren  Dit weekend nam ik bovenstaande foto. Nadat ik vriendelijk had gevraagd een foto te mogen maken ontspon zich een onverwacht gesprek met deze ‘hangjongeren’. In de trainingen die wij verzorgen kom zijn wij met...

Bureaucratie

Bureaucratie

Bureaucratie Over digitale bureaucratie gesproken. Een poosje terug zag ik de film ‘I, Daniel Blake’ in de bioscoop waarin een 59-jarige meubelmaker wordt gevolgd die door een hartinfarct voor het eerst in zijn leven hulp nodig heeft van de staat. Hij wordt van het...

Schoon, Heel en Veilig

Schoon, Heel en Veilig

Schoon, Heel en Veilig Als het gaat om Schoon, Heel en Veilig houden van onze leefomgeving en dan met name in bepaalde stedelijke gebieden is de sociale samenhang in een wijk of straat kennelijk een belangrijke factor. Ook onderling vertrouwen tussen verschillende...

Discriminatie in de wijk

Discriminatie in de wijk

Gedrag beïnvloeden hoort bij het mens-zijn Een mens 'gedraagt zich' of 'gedraagt zich niet'. Of het gedrag als positief wordt ervaren door de samenleving hangt af van de normen en waarden in die samenleving en zegt dus niet veel over het gedrag zelf..  In een...

Hééft Europa wel een vluchtelingen probleem?

Hééft Europa wel een vluchtelingen probleem?

Hoe omgaan met de vluchtelingen? Heel Europa, heel Nederland ook, is in rep en roer. Een stroom van tienduizenden vluchtelingen overspoelt ons continent. Europa vraagt zich af hoe om te gaan met deze volksverhuizing. Burgerinitiatieven rijzen de pan uit. Meningen...