0299 75 02 68 info@leefomgeving.com

De meeste werkgevers geven de voorkeur aan jongere werknemers in plaats van oudere werknemers. Veel werknemers denken dat oudere sollicitanten minder productief, geen actuele kennis hebben en vaker ziek zijn dan jongere. Om die reden komen ouderen moeilijker aan het werk, terwijl oudere werknemers juist van een enorme waarde kunnen zijn. Door ouderen aan te nemen, kunt u werken aan de duurzame inzet van uw bedrijf. Daarbij kan uw bedrijf ook nog eens profiteren van een aantal financiële voordelen.

Duurzame inzetbaarheid oudere werknemers

Uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat van de 100.000 werkloze 55-plussers slechts 9 procent een baan vindt. Veel werkgevers stellen zich dan ook passief op als het gaat om het aannemen van ouderen. Toch zijn er voldoende voordelen bij duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers.

Ze spelen niet in op de vergrijzing en hebben een negatief verwachtingspatroon, terwijl het juist aantrekkelijk is om oudere werknemers aan te nemen. Werkgevers die dit doen, kunnen profiteren van een aantal financiële extra’s. Draai de nadelen om ouderen aan te nemen dus eens om en kijk wat hen wel aantrekkelijk maakt.

Kijk naar iemand zijn talenten

Kijk niet naar iemand zijn leeftijd, maar naar zijn talenten. Wat betreft opgebouwde kennis, vaardigheden en ervaring hebben ouderen een voorsprong op jongeren. Dankzij deze ervaring hebben ouderen vaak meer talent om met complexiteit om te gaan. Zo gebruiken ze slimmere werkstrategieën dan jongeren. Verder behalen veel ouderen veel betere cognitieve prestaties dan jongere werknemers.

Investeer in goede scholing

Veel werknemers bieden te weinig scholingskansen aan ouderen. In hun ogen is de terugverdientijd te kort. Dit is een gemiste kans, want door te investeren in scholing aan ouderen kunt u juist winst boeken. Kijk bij het aanbieden van scholing vooral naar de resterende arbeidsduur.

Oudere werknemers zijn veel honkvaster dan jongeren. De kans dat een vijftigjarige werknemer nog vijftien jaar bij u blijft werken, is groter dan bij iemand van 35. Wanneer u, als werkgever, investeert in goede scholingsfaciliteiten voor ouderen, dan krijgt u daar weer extra gemotiveerde werknemers voor terug. Ze zijn dan loyaler, ervaren minder stress en willen later met pensioen.

Profiteer van de financiële regelingen

Door oudere sollicitanten aan te nemen, kunt u profiteren van financiële regelingen, zoals de mobiliteitsbonus, een proefplaatsing en een compensatieregeling. Deze financiële voordelen maken het extra aantrekkelijk om met ouderen te werken.

Mobiliteitsbonus

Als u iemand met een uitkering aanneemt die 56 jaar of ouder is dan krijgt u korting op premies. Deze korting kan oplopen tot zevenduizend euro per jaar. U kunt maximaal drie jaar van deze mobiliteitsbonus profiteren.

Proefplaatsing

Door een proefplaatsing aan te bieden, kan een werknemer twee maanden bij u werken om ervaring op te doen en zich te bewijzen. Tijdens deze proefplaatsing betaalt het UWV de uitkering door en hoeft u geen loon te betalen. Als u een oudere werknemer een proefplaatsing wilt aanbieden dan moet u wel kunnen aantonen dat u van plan bent om deze een contract aan te bieden van minimaal zes maanden.

Compensatieregeling

U kunt gebruikmaken van de compensatieregeling als u een werknemer aanneemt die is geboren voor 8 juli 1954 en tenminste 52 weken onafgebroken een WW-uitkering heeft ontvangen. U kunt gebruikmaken van deze regeling als de werknemer ziek wordt. Als de oudere werknemer dertien weken ziek is dan betaalt het UWV de uitkering aan u.

Heeft u aanvullende vragen over de inzet van oudere werknemers voor uw eigen organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Deel dit artikel: