0299 75 02 68 info@leefomgeving.com

Advisering

Advisering door Leefomgeving. Het is telkens bijzonder om te zien hoe snel mensen zich kunnen ontwikkelen tijdens een veranderingsproces, een communicatietraining of een vaktraining die gericht is op professionalisering.
jongen hond Advies met betrekking tot inrichting, veiligheid en leefbaarheid

Advies met betrekking tot inrichting, veiligheid en leefbaarheid in de fysieke leefomgeving

De ruimtelijke inrichting heeft slechts een betrekkelijke invloed op de tevredenheid over onze leefomgeving. Het gevoel van leefbaarheid en veiligheid is sterk verweven met individuele verwachtingen en sociale, economische en psychologische aspecten. Én de wijze waarop (bijvoorbeeld) een renovatieplan wordt gecommuniceerd met bewoners. Wij doen intakegesprekken met alle stakeholders om een volledig beeld van een stad of de wijk te krijgen en organiseren workshops om een plan te ontwikkelen dat de leefbaarheid en veiligheid optimaal zal vergroten. Wij organiseren ook publiekscampagnes om de gewenste ontwikkelingen te ondersteunen.
hand cultuur Advies voor beter samenleven & cultuurverandering

Advies voor beter samenleven & cultuurverandering

We kennen allemaal de beelden uit de media waarin mensen met verschillende achtergronden moeite hebben met prettig samenleven. Minder in het nieuws zijn de woongebieden waar het samenleven in diversiteit juist heel goed lukt. Door de eenzijdige beeldvorming ontstaan bij mensen ook vaak negatieve associaties over ‘de anderen’. Deze associaties staan een open houding in de weg waardoor de segregatie en stigmatisering verder toeneemt enzovoort. Dat proces is te doorbreken. Neem voor de mogelijkheden vrijblijvend contact op met Leo Bisschop: 0653 89 05 85 of leo@bisschop.nl
straat afval Procesmanagement

Procesmanagement

Soms pakt een samenwerkingsproject, een wijkrenovatie of jongerenproject anders uit dan we van tevoren hadden verwacht. Dit soort ‘projecten’ zijn dan dan ook complexe en gevoelige processen waarbij rekening gehouden moet worden met vele aspecten. Te vaak wordt nog een klassiek (hiërarchisch) veranderingstraject gestart. Tegenwoordig weten we dat processen zich organisch gedragen en dat het beste en snelste resultaat bereikt wordt door aandacht te hebben voor de behoeften van de betrokken actoren. Leefomgeving heeft veel kennis van ‘old school’ én ‘new school’ procesmanagement.
nederland levensland Bestrijding van criminaliteit en straatintimidatie

Bestrijding van criminaliteit en straatintimidatie

Leefomgeving heeft ruim vijfentwintig jaar ervaring met alles dat te maken heeft met naleving van regels. Wij combineren die ervaring met de laatste inzichten op het gebied van de neurowetenschappen en de gedragspsychologie. Naast handhaving zijn onbewuste gedragsbeinvloeding en effectieve communicatie goede middelen om criminaliteit en straatintimidatie te minimaliseren.

Voor meer informatie Zijn wij te bereiken op: