0299 75 02 68 info@leefomgeving.com

Groeien door feedback

Feedback biedt kansen om te groeien. Feedback kan alles maken en breken. Het is maar net hoe u ermee omgaat. Met een goede instelling geeft feedback unieke groeimogelijkheden. Zowel individueel, als voor de organisatie als geheel.

Mensen zijn gewend om feedback te geven, als iets hen niet zint. Iedereen wil goed behandeld worden en wil serieus genomen worden. Ieder mens wil kwaliteit en goede inzet ontvangen. Maar ook complimenten gaan van tijd tot tijd natuurlijk over tafel.

Hoe kunt u omgaan met feedback?

Vaak voelen mensen zich aangevallen, als zij feedback ontvangen. Wanneer u het opvat als kritiek op u persoonlijk verzwakt het uw prestaties. Schiet u in de verdediging, dan haalt u de opbouwende mogelijkheden uit de feedback weg. Immers, meestal is feedback opbouwend bedoeld. Niet de afbraak, maar de groei is het doel van de zender.

Iemand die goed luistert naar wat er daadwerkelijk gezegd wordt, grijpt de groeikans die de feedback biedt. Wees bereid te leren van wat anderen van uw werkwijze vinden. Dit bevordert zowel uw eigen prestaties, als de samenwerking binnen uw team.

Proces rondom ontvangen van feedback

Een goede methode om met feedback om te gaan kunnen wij als volgt samenvatten:

  • Luisteren
  • Vragen
  • Waarderen
  • Nadenken
  • Handelen.

Feedback kun je ontvangen van collega’s, maar ook van andere (professionele) relaties, zoals klanten. Hier lees je welke luistertechnieken je kunt inzetten bij een feedbackgesprek met de klant.

Actieve houding bij het luisteren

Op het moment dat u feedback ontvangt, kunt u ervoor kiezen om het verhaal passief aan te horen. U hoort de woorden, maar ze gaan min of meer langs u heen. Dit betekent dat er niets zal veranderen en een kans om te groeien verloren gaat.
Kiest u ervoor om actief te luisteren, dan ontstaan kansen voor open doel. Door zowel verbaal als non-verbaal te reageren, ontvangt u de feedback daadwerkelijk. Uw gesprekspartner voelt zich alleen daardoor al serieus genomen. Dat is op zich al bevorderlijk voor de toekomstige samenwerking.

Vragen stellen voorkomt misverstanden

In eerste instantie kan feedback een bron van misverstanden zijn. Door actief te luisteren begrijpt u de situatie zo goed mogelijk. Door tijdens het gesprek te vragen wat de feedbackgever precies bedoelt, voorkomt u misverstanden. Het is immers concreet duidelijk wat de feedback inhoudt.

Feedback waarderen

omgaan met feedback

Je hoeft feedback niet voor zoete broodjes te slikken,
maar waarderen biedt wel groeikansen.

Uw gesprekspartner heeft wellicht moeite om de feedback te geven. De situatie kan ook voor hem of haar lastig zijn. Kritiek op de werkwijze van de manager valt bijvoorbeeld lang niet altijd in goede aarde.

Door waardering te tonen voor het meedenken, creëert u ook aan de andere kant van de tafel een groeikans. medewerkers vertrouwen geven, snijdt het mes van de feedback aan twee kanten.

Over de feedback nadenken

Als u feedback ontvangt, zit er sowieso altijd een kern van waarheid in. Als u bij uzelf te rade gaat, op zoek naar die kern, ontdekt u de groeikansen voor uzelf, uw team en de organisatie.

Ook op dit punt is het van belang te blijven communiceren met uw gesprekspartner. Wie laat zien dat hij over de feedback nadenkt, opent deuren die later niet zomaar te sluiten zijn.

Feedback leidt tot handelen

De conclusies, die uit het nadenken volgen, moeten tot actie leiden. U zult moeten handelen om werkelijk tot groei, tot ontwikkeling te komen. Door afspraken te maken met uzelf en met uw gesprekspartner leidt de feedback tot groei. Zowel relationeel, als qua productiviteit werpt de feedback zijn vruchten af.

De groeikans van feedback benutten

Kortom, door een positieve, actieve houding te kiezen wanneer u feedback ontvangt, benut u de groeikans. Persoonlijke groei en groei van het team en de organisatie liggen met een goede interne communicatie in elkaars verlengde. De leefomgeving op de werkvloer ziet er een stuk florissanter uit.

Deel dit artikel: