0299 75 02 68 info@leefomgeving.com

Hoe omgaan met de vluchtelingen?

Heel Europa, heel Nederland ook, is in rep en roer. Een stroom van tienduizenden vluchtelingen overspoelt ons continent. Europa vraagt zich af hoe om te gaan met deze volksverhuizing. Burgerinitiatieven rijzen de pan uit. Meningen veranderen, inclusief de radicale.

De cijfers spreken voor zich, wordt vaak geopperd. Maar… is dit feit of fictie? Onze samenleving, onze leefomgeving, verandert door de komst van een nieuwe stroom mensen uit andere regio’s. Er is flexibiliteit nodig in vele aspecten van ons leven.

Cijfers rondom het vluchtelingen probleem

Economische bootvluchtelingen zijn niet welkom in Europa. Er wordt soms met weerzin gereageerd op de grote aantallen vluchtelingen die de laatste tijd ons werelddeel bereiken. Zelfs journalisten worden soms  gesommeerd geen contact te hebben met vluchtelingen, op straffe van arrestatie.

Wanneer we de cijfers goed bekijken, blijkt echter dat tweederde van de vluchtelingen afkomstig is uit oorlogsgebieden. Het zijn heuse vluchtelingen, die hulp verdienen. En als we in ons land om ons heen kijken inmiddels ook krijgen. Burgerinitiatieven om de medemens te helpen aan voedsel, onderdak en zelfs een warm welkom komen als paddenstoelen uit de grond.

vluchtelingen kamp

Cijfers Europa en het vluchtelingen probleem: de feiten

In 2014 ging het om bijna een half miljoen vluchtelingen. Op een totale Europese bevolking van circa 750 miljoen mensen is dat echter slechts 0,067% bevolkingstoename.

Op weg naar de 8 miljard wereldburgers, die volgens de medium variant van VN-voorspellingen over 13 jaar wordt bereikt, levert Europa nul procent van de groei. Vooral in Oost-Europa, maar ook in enkele West-Europese landen is in deze periode sprake van bevolkingsafname. In landen als Rusland, Oekraïne en Duitsland waren de groeicijfers ook tussen 1999 en 2011 al negatief.

Daarmee komen ook de economische vluchtelingen in de kansenzone voor Nederland. Om de vergrijzing te kunnen blijven bekostigen, moet niet alleen de pensioenleeftijd omhoog. We moeten ook nieuwe jonge inwoners van harte welkom heten! Het vluchtelingen probleem is dus eerder een kans.

Daarnaast hebben we nog veel kantoorleegstand in Nederland. Snel ombouwen die bestemmingsplannen. Komen er ook in de vastgoedsector weer wat huurpenningen binnen!

Volksverhuizingen door vluchtelingen ook na de Middeleeuwen

In de Middeleeuwen – en ook daarvoor – zijn er vele volksverhuizingen geweest. Door genociden in de 20e en 21e eeuw komen ze ook tegenwoordig op steeds grotere schaal voor. Zo lijkt het rondom het vluchtelingen probleem in elk geval wel.

We zien op tv, op internet en in de krant de foto’s van stromen vluchtelingen op het spoor elkaar opvolgen. Ze trekken bijvoorbeeld vanuit Boedapest in Hongarije via Oostenrijk naar (Zuid-)Duitsland. En van daaruit worden zij verspreid over Europa.

Feiten en fictie lopen door elkaar, ook in het omgaan met vluchtelingen

Deze mensen zijn geslagen door de feiten in hun land. Dat zij hier nu lopen is beslist geen fictie. Bewogenheid en mededeelzaamheid, een hartelijk welkom in hun nieuwe maatschappij… daarmee zijn zij geholpen.

Geluiden die de publieke opinie willen beïnvloeden met propagandapraat zijn van alle tijden. Ze snijden echter weinig hout, omdat ze op fictie gebaseerd zijn. Ja, de cijfers wijzen anders uit en brengen het vluchtelingenprobleem in balans.

omgaan met vluchtelingen probleem

Vluchtelingen helpen creëert een betere leefomgeving

De maatschappij verandert, als vluchtelingen op drift raken. Als zij in groten getale elders hun leven moeten opbouwen, heeft dat consequenties voor henzelf, voor hun oude en voor hun nieuwe leefomgeving.

De leefomgeving wordt er beter op, als wij handelen o.b.v. de feiten en ons niet laten leiden door fictie. Het is goed dat er inmiddels zoveel burgerinitiatieven zijn om de leefomgeving (ook voor de vluchtelingen) te verbeteren. Met een positieve houding omgaan met vluchtelingen – door hen op vele manieren te helpen – opent deuren naar een mooie leefomgeving.

Deel dit artikel: