0299 75 02 68 info@leefomgeving.com

Experiment Radar

Onlangs toonde het programma Radar in een uitzending hoe het gesteld is met gelijke behandeling bij uitzendbureaus. Radar besloot een fictief bedrijf op de richten en nam contact op met uitzendbureaus door het hele land.

Als ‘potentiële klant’ vroegen zij aan de uitzendbureaus kandidaten met een migratieachtergrond niet voor te stellen, omdat ze ‘negatieve ervaringen’ hadden gehad met Marokkanen, Turken of Surinamers. Het schokkende resultaat was dat een overgroot deel van de uitzendbureaus bereid was om dit verzoek in te willigen.

Wat zegt de wet?

Artikel 1 van de Grondwet stelt dat ‘’Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’’

Deze wet lijkt meer dan duidelijk, en voor wie dit niet duidelijk zou zijn, bestaat er ook de Algemene wet gelijke behandeling. Hoe kan het dat discriminatie toch nog veel voorkomt en wat doen we hiertegen?

De invloed van politiek

Discriminatie is altijd al een onderwerp geweest in de politiek. Vooral het bestrijden en tegengaan van discriminatie. Onlangs laaide er een heftige discussie op naar aanleiding van een uitspraak die werd gedaan door een lid van Forum voor Democratie.

Deze meneer verwees naar onderzoeken waar een verband wordt gelegd tussen IQ en volkeren. Vervolgens werd door een ander lid van deze partij gesteld dat dit allang bewezen is en noemde dit verband wetenschap.

We kunnen ons afvragen of een politieke partij discrimineert als zij praten over een verband tussen IQ en ras. Bij het onderwerp van gelijke behandeling zou een politieke partij in ieder geval het voortouw moeten nemen, gezien hun voorbeeldfunctie. Misschien is bovenstaande geen openlijke discriminatie, maar er wordt wel gesuggereerd en deze uitspraken bereiken de samenleving.

Bewust of onbewust gedrag?

Dat discriminatie een maatschappelijk probleem is, wordt wel duidelijk uit het onderzoek van Radar. Het is dan ook belangrijk om na te denken over hoe we dit tegengaan. Dat gelijke behandeling wettelijk vastgelegd is, lijkt niet voldoende. Overtreding van deze wet lijkt vaak weinig gevolgen te hebben en de vraag is vaak ook wanneer er sprake is van discriminatie en wie verantwoordelijk is.

Discriminatie begint vaak al bij vooroordelen. Bijvoorbeeld bij het lezen van een buitenlandse naam in een sollicitatiebrief. Dit kan ertoe leiden dat mensen onbewust niet objectief zijn bij het lezen van de sollicitatiebrief. Ook gebeurt het dat iemand een andere naam gebruikt in zijn of haar brief, om zo toch meer kans te maken uitgenodigd te worden voor een gesprek. Dit klinkt in mijn oren als een zeer onwenselijke situatie; mensen voelen zich bijna gedwongen te liegen over hun naam, terwijl de inhoud van hun cv gewoon klopt.

In veel situaties zijn mensen zich er niet van bewust dat ze discrimineren. Daarom is het belangrijk dat mensen juist bewust worden van bepaald gedrag of associaties.

Hoe ga je discriminatie tegen?

Dat er niet zo 1,2,3 een oplossing is voor het tegengaan van discriminatie lijkt duidelijk. Begin daarom klein en geef dit probleem prioriteit binnen uw eigen organisatie of netwerk.Medewerkers bewust maken van bepaald gedrag of bepaalde gedachten kan veel verschil maken.

Medewerkers kunnen met elkaar in gesprek gaan, om zo elkaar te leren begrijpen en hiermee ook de onderlinge communicatie te verbeteren. Het horen van een verhaal of ervaring van iemand anders, zet vaak aan tot nadenken en meer begrip. Het mooie van bewustwording is dat dit vaak doorwerkt in de organisatiecultuur en leefomgeving van mensen.

Wilt u meer weten over deze bewustwording en trainingen die helpen bij het tegengaan van vooroordelen en/of discriminatie; bekijk dan eens de video ‘vóóroordelen en discriminatie’ op onze website.

Deel dit artikel: