0299 75 02 68 info@leefomgeving.com

Staat de overheid open voor burgerinitiatief?

Het beeld dat de gemiddelde burger heeft van de overheid is samen te vatten met de woorden bureaucratie en afstand. Er zijn wetten en regels en daar moet de burger zich koste wat kost aan houden. Eigen initiatief van de burger wordt niet op prijs gesteld.

Een van de taken van de overheid is om te zorgen voor een goede leefomgeving. Een omgeving, die we als mensen sámen maken. Daarom is het juist goed, als de overheid een burgerinitiatief waardeert. Een bijzonder voorbeeld hiervan vinden we in Zwolle.

Burgerinitiatief: de Torteltuin

In de gemeente Zwolle was eens een stuk braakliggende grond in een Vinex-wijk. Zwerfafval, puin en een overvloedige hoeveelheid slakken bepaalden hier het beeld. Niet echt een fraaie leefomgeving, zogezegd.

moestuin, Torteltuin

De bewoners namen op een gegeven moment het initiatief om hier verandering in aan te brengen. Uit eigen zak bekostigden zij een speeltuin voor de kinderen. De gemeente reageerde enthousiast en nam zelfs contact op met de rechthebbende projectontwikkelaar. Het burgerinitiatief werd beloond.

Relatie tussen burger en overheid

Uitgaande van de wetgeving besloot de gemeente op zeker moment huur te vragen voor deze grond. Het burgerinitiatief dreigde de grond ingeboord te worden. De relatie tussen de burger en de overheid kwam weer onder druk te staan.

De bewoners gaven echter niet op. Het burgerinitiatief kreeg een voortvarend vervolg. Het Slakkenveld was nu niet langer alleen een speelveld. Het werd ook een moestuin. Kinderen leren en spelen hier nu. Nieuwe bewoners integreren in de wijk en leren de Nederlandse taal. De leefomgeving is veel aantrekkelijker geworden.

Wat is de bedoeling?

Dat is de vraag, die op dat moment op het Stadskantoor naar boven kwam. Een terechte vraag, immers: is het realistisch om huur te vragen voor een stuk grond, dat door burgerinitiatief waarde heeft gekregen? Kan de overheid anders – open – omgaan met de handhaving van de regels? In Zwolle dus wel.

Het doel van de regelgeving is om buitensporigheden binnen de perken te houden. Om de leefomgeving te verbeteren. Als een burgerinitiatief meehelpt om dit doel te bereiken, verdient het te allen tijde de steun van de overheid. Dit houdt ook de burgers betrokken en enthousiast.

samenwerking burger en overheid

Samenwerking burger en overheid

De maatschappij verandert de laatste jaren overduidelijk. Aloude relaties krijgen een andere invalshoek. In deze tijd van Het Nieuwe Werken veranderen de arbeidsomstandigheden. En vergelijkbaar is dat nu het geval met ‘De Nieuwe Overheid’.

Anders omgaan met de regels, anders werken, geldt ook voor de overheid. Sámenwerking met de burgers is de nieuwe werkwijze van de overheid. Deze samenwerking bevordert:

  • de relatie tussen burger en overheid
  • het beeld van de maatschappij over de overheid
  • de bereidheid van de burger tot meer burgerinitiatief
  • de kwaliteit van de leefomgeving.

Een nobel doel, een nobel streven! De Torteltuin in Zwolle is hiervan een prachtig voorbeeld.

De omslag bij de overheid

Dit voorbeeld toont aan, dat een cultuuromslag, een cultuurverandering binnen de organisatie van de overheid nodig is. Verandering geeft altijd weerstand, maar in dit voorbeeld blijkt dat die weerstand overwonnen kan worden. Het verhaal van De Torteltuin in Zwolle leert ons, dat het mogelijk is om draagvlak binnen de organisatie te creëren.

Ruimte creëren voor burgerinitiatief bevordert m.a.w. de leefomgeving in de maatschappij èn binnen de organisatie van de overheid. Ziet u dat in úw omgeving gebeuren?

Deel dit artikel: