0299 75 02 68 info@leefomgeving.com

Wat neurolinguïstisch programmeren (NLP) inhoudt , is niet eenvoudig in één zin uit te leggen. Omdat ik er van overtuigd ben dat toepassing van NLP mensen maximale kansen biedt op persoonlijke ontwikkeling. En het werken er vaak leuker en minder stressvol door wordt wil ik u bijpraten over NLP en het nut ervan voor bedrijven.

De studie van kwaliteiten

NLP vindt zijn oorsprong in de Verenigde Staten. Founding fathers John Grinder en Richard Bandler stelden in de jaren zeventig een nieuwe techniek samen, die aspecten bijeenbracht van onder andere psychologie, taalkunde, communicatie en gedragstherapie. Grinder en Bandler waren met name geïnteresseerd in wat mensen met bovengemiddelde vaardigheden of talenten anders doen dan anderen.

Wat onderscheidt talenten?

Om te onderzoeken wat er zo onderscheidend is aan getalenteerde mensen, hebben de grondleggers de denkpatronen, gevoelens en het handelen van deze talenten onder de loep genomen. Wat deden ze wel? En wat juist niet? Er werd met name gekeken naar hun communicatie en gedrag, waarin zes belangrijke basispunten zijn te onderscheiden.

1: Verschillende wereldbeelden

Alle mensen verschillen, onder meer omdat iedereen andere ervaringen in het leven heeft. Voor succesvolle communicatie is het van belang dat rekenschap wordt gegeven van de wereldbeelden van anderen.

2: De context van de ontvanger

Communicatie gaat om een zender, een boodschap en een ontvanger. Betekenis ontstaat bij de ander, dus moet ook veel rekening worden gehouden met die ander. Wat voor persoon is het? Zijn er specifieke omstandigheden? Voor het optimale effect van de boodschap moet de zender zijn boodschap zo goed mogelijk afstemmen op de ontvanger.

perceptie van ontvanger

3: Perceptie van de wereld

Iedereen heeft een andere perceptie van de wereld, die niet per se (of beter nog: per se niet) overeenkomt met de werkelijkheid. De ‘bril’ waarmee we de werkelijkheid bekijken, kan goed uitpakken of juist remmend werken. Voor noodzakelijke veranderingen in iemands communicatie of gedrag, is het dus ook belangrijk om zijn of haar perceptie van de wereld te veranderen.

4: De positieve bedoeling

Binnen het Neuro Linguïstisch Programmeren geldt dat menselijk handelen altijd een positieve bedoeling heeft. Ook minder effectief gedrag dat wij doorgaans als ongewenst ervaren of zelfs afkeuren, heeft een bepaalde functie, maar is niet effectief. Binnen NLP wordt onderzocht wat iemands positieve bedoeling is, daar moet iemand naar op zoek. Er wordt dan aan gewerkt om de positieve bedoeling overeind te laten, maar het ongewenste gedrag om te buigen richting het effectieve gedrag dat doorgaans positief wordt ervaren.

5: Het overhevelen van skills

Gebleken is dat personen vaak skills of vaardigheden in de éne situatie wél kunnen toepassen  maar in een andere situaties juist niet terwijl ze op dat moment juist zeer effectief zouden zijn. Het brein kan die skills of vaardigheden dus niet ‘vinden’ in bepaalde situaties. Neurolinguïstische programmering moet ervoor zorgen dat deze skills kunnen worden overgeheveld naar andere situaties en aldus vaker (of liever nog: steeds) voorhanden zijn.

6: Reflectie of terugkoppeling

Binnen NLP wordt reflectie of terugkoppeling gebruikt om te leren van het gedrag. Daarbij wordt niet gefocust op het maken van de fout, maar op het leereffect ervan. Het geven en ontvangen van feedback is daarbij ook een belangrijk aandachtspunt.terugkoppeling geven

Het beste uit organisaties en mensen

Neurolinguïstisch programmeren laat mensen optimaal gebruikmaken van hun skills en talenten. Als het beste in mensen naar boven wordt gebracht, kan ook de maximale prestatiekracht van een organisatie toenemen. In NLP-trainingen wordt stilgestaan bij het herkennen en omgaan met emoties, effectief handelen, communiceren en denken. Hierdoor worden talenten van mensen ontdekt en doorontwikkeld, worden werknemers gestimuleerd in hun carrièreontwikkeling en kunnen leidinggevenden hun team beter enthousiasmeren.

Leefomgeving maakt in haar trainingen gebruik van NLP. Lees meer informatie over onze trainingen Veranderen, Samenwerken en Procesmanagement.

Deel dit artikel: