0299 75 02 68 info@leefomgeving.com

Persoonlijk ontwikkelingsplan: help uw werknemers doorgroeien

Als organisatie probeert u altijd het beste uit uw werknemer naar boven te brengen. Dit kan alleen wanneer zowel de werknemer als werkgever ambitieus en gedreven zijn.

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) kan uw werknemers helpen bij het opstellen en bereiken van persoonlijke doelstellingen.

Opstellen van persoonlijke doelstellingen van uw werknemers

Bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan voor uw werknemers, stelt u van tevoren vragen die uw werknemers helpen bij het bereiken van persoonlijke doelstellingen.

Het gaat hierbij om het ontwikkelen van persoonlijke competenties die uw werknemers dienen te ontwikkelen om hun doelen te bereiken. Vragen die in eerste instantie worden opgenomen zijn vaak breed opgesteld, zoals:

 • Op welke vlakken wil ik mij gaan ontwikkelen de komende jaren?
 • Wat wil ik persoonlijk bereiken binnen de organisatie waarin ik werk?
 • Wat zijn op dit moment mijn sterke punten?
 • Wat zijn de verbeterpunten waar ik aan moet werken?
 • In welke mate heeft de organisatie waarin ik werk profijt van mijn beoogde doel?

Richtlijnen bij het opstellen van POP

De richtlijnen die doorgaans worden gevolgd bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan starten vaak bij een momentopname van de huidige situatie. Werkgever en werknemer geven beiden aan wat de sterke en zwakke punten zijn van zichzelf. Van daaruit wordt er gedacht in het opstellen van gezamenlijke doelstellingen.

Om de doelstellingen meer invulling te geven, worden sterke punten benoemd en worden concrete acties benoemd om de minder sterke punten gezamenlijk te verbeteren. Vaak hebben deze concrete acties directe invloed op de motivatie en verbetering van competenties van uw werknemers.

concrete acties

Concrete acties!

Verder is het belangrijk om eens in de zoveel tijd de gemaakte doelstellingen en concrete acties te evalueren. Welke doelstellingen lopen volgens plan? En welke doelstellingen moeten nog concreter worden ingevuld? Hoe meer evaluatiemomenten u inbouwt, hoe meer u als werkgever op de hoogte bent van de progressie die bij beide partijen is geboekt. Verder is het belangrijk om te weten of uw werknemers nog steeds positief gemotiveerd zijn.

Hoe maakt u een succes van het persoonlijk ontwikkelingsplan?

Waar u als werkgever voor moet oppassen is dat het persoonlijk ontwikkelingsplan een hoge prioriteit blijft. Omdat het ontwikkelingsplan een investering op de wat langere termijn is, willen veel werkgevers evaluatiegesprekken met werknemers nog wel eens uitstellen.

Dit is niet verstandig. Op deze manier wordt het persoonlijk ontwikkelingsplan ook veel minder serieus genomen door uw eigen werknemers. Indirecte gevolgen kunnen een gebrek van ambitie en motivatie zijn en een verslechterde relatie tussen leidinggevende(n) en werknemer(s).

Wat moet u juist wel doen om er een succes te maken?

 1. Houd de doelstellingen en gesprekken duidelijk en zo concreet mogelijk.
 2. Plan niet te ver vooruit en houd de doelstellingen haalbaar binnen een kort tijdsbestek.
 3. Kunt u bij bepaalde acties resultaten ook meten? Gebruik deze cijfers in dat geval!
 4. Houd uw werknemers (reële)kansen op doorgroeimogelijkheden binnen uw organisatie voor.
 5. Stel een contract op waarin u de doelstellingen en andere afspraken duidelijk vastlegt.

  contract voor pop

  Zet alle afspraken zwart-op-wit.

Voordelen van POP voor uw als werkgever

Als organisatie plukt u de vruchten van een persoonlijk ontwikkelingsplan voor uw werknemers. Organisaties met goede ontwikkelingsplannen kennen doorgaans ook een lager ziekteverzuim en medewerkers die bereid zijn méé te denken. Uw personeel is hierdoor beter in staat én gemotiveerd om mee te veranderen met uw organisatie bij een strategische koersverandering.

In het geval van reorganisaties kunt u uw personeel in veel gevallen op andere plekken inzetten. Zeker wanneer er een koers is uitgestippeld waarin werknemers de tijd hebben zich voor te bereiden op een nieuwe functie, kan het persoonlijk ontwikkelingsplan hier enorm bij helpen. Dit scheelt ook in de kosten: trainingen, cursussen, opleidingen die worden verzorgd door externe bureau’s zijn niet of minder nodig en ontslagvergoedingen tijdens reorganisaties worden zoveel mogelijk vermeden.

Uiteindelijk is het doel van een persoonlijk ontwikkelingsplan uw werknemers ambitieus en gemotiveerd te houden en op een verantwoorde  manier door te laten groeien binnen uw organisatie.

Heeft u zelf vragen bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Deel dit artikel: