0299 75 02 68 info@leefomgeving.com

Bij pestgedrag denk ik zelf meteen aan kinderen of pubers die slachtoffer worden van pesten en daardoor vaak in isolement raken, met alle gevolgen van dien. In de praktijk blijkt pestgedrag echter ook onder volwassenen veel voor te komen, met name binnen organisaties. Hoe groot is dit probleem? Wat zijn de gevolgen en wat kan een organisatie hiertegen doen? Dit zijn de vragen die in deze blog besproken worden.

Pesten op werk: hoe groot is de omvang van dit probleem?

Uit cijfers van het TNO blijkt dat ruim 1.2 miljoen werknemers te maken krijgen met pestgedrag. Dit betekent dat zo’n 1 op de 6 werknemers ervaring(en) heeft met enige vorm van pestgedrag. Het gaat hier om zaken als uitschelden, buitensluiten, intimidatie en het bewust niet delen van belangrijke informatie.

TNO geeft in haar onderzoek aan dat er een taboe heerst op dit onderwerp. Dit taboe heeft als gevolg dat dat het pestgedrag vaak niet wordt benoemd en dus ook niet wordt aangepakt. Als gevolg verliezen werknemers plezier in hun werk, functioneren ze steeds slechter, en ontstaan extra verzuimdagen. Op langere termijn kunnen er psychische problemen ontstaan die leiden tot langdurig ziekteverzuim. Naast het feit dat dit een onwenselijke situatie is, brengt dit ook vaak hoge kosten met zich mee

Welke maatregelen nemen bedrijven tegen pesten?

Voor leidinggevenden is het belangrijk om pestgedrag te herkennen en tegen te gaan, maar vaak wordt gezien dat de leidinggevende zich zelf ook schuldig maakt aan het pestgedrag. Daarnaast blijkt dat veel bedrijven geen duidelijke maatregelen treffen bij pesten op de werkvloer.

32% treft helemaal geen maatregelen om pestgedrag bespreekbaar te maken en slechts 30% heeft pesten opgenomen in een gedragscode. Alarmerend is dat maar 11% van de bedrijven strenge maatregelen heeft genomen naar aanleiding van pesten. Uit deze cijfers kan worden geconcludeerd dat er voor de aanpak van het pestprobleem nog veel kan worden gedaan.

Pesten op de werkvloer heeft de laatste jaren wél aandacht gekregen in de politiek. In 2015 startte de campagne ‘Herken pesten’. Met deze campagne wilde de politiek aandacht geven aan de omvang en gevolgen van dit probleem. De vraag is of deze campagne het gewenste effect heeft, omdat pestgedrag nog steeds als groot probleem wordt gezien en veel bedrijven weinig aandacht besteden aan dit onderwerp.

samenwerken pesten op kantoor

Hoe pak je pestgedrag aan?

Hoe kan pestgedrag dan het best worden tegengegaan? Ten eerste ligt hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hierbij kan worden gedacht aan trainingen voor medewerkers en leidinggevenden, zoals leren samenwerken en het bespreekbaar durven maken van bepaald ongewenst gedrag.

Ten tweede ligt er een verantwoordelijkheid bij de leiding van de organisatie. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon en het communiceren van duidelijke gedragsregels zijn hier voorbeelden van. Op relationeel niveau is het belangrijk dat een leidinggevende een voorbeeldfunctie vervult. Hierbij kan worden gedacht aan luisteren naar medewerkers, het aangaan van de dialoog en vooral collega’s aanspreken op hun gedrag.

Pesten op werk tegengaan

De conclusie is dan ook dat organisaties er goed aan doen om dit probleem op de kaart te zetten. In eerste instantie voor hun werknemers, maar ook om het werkklimaat te verbeteren en ziektekosten te voorkomen. Pestgedrag heeft dus niet alleen gevolgen voor de gepeste werknemers. Het vermindert de productiviteit van organisaties, kost onnodig veel geld en ook de kwaliteit van de diensten kunnen eronder lijden.

Voor meer informatie over samenwerken en het tegengaan van pestgedrag binnen een organisatie; zie ook onze training ‘SamenWerken’.

Deel dit artikel: