Project – Acompania Communicatie

Hier hebben we recentelijk trainingen en workshops verzorgd op het gebied van effectieve communicatie, samenwerking en rolverandering.

Van Uitvoeren naar Regie en goed opdrachtgeverschap.