0299 75 02 68 info@leefomgeving.com

gemeente-amsterdam

Project – Amsterdam, Handhaving en Toezicht

Bijdrage aan de raadsnotitie ‘Gedragsbeïnvloeding: Een andere Kijk op Handhaving’. Met name het onderdeel ‘nudging’ in combinatie van doelgroepenbeleid als basis voor informatie gestuurd handhaven (IGH).