0299 75 02 68 info@leefomgeving.com

spirit jeugdzorg

Project – Spirit Jeugdzorg

Spirit jeugdzorg verzorgt ondersteuning aan jongeren én hun ouders, ongeacht hun situatie of achtergrond. Met hart en ziel zetten zij zich in voor een veilige en liefdevolle omgeving. Meetellen, kansen krijgen, meedoen, zichzelf ontwikkelen en ontplooien staan hierbij voorop.

Voor Spirit mochten wij diverse trainingen verzorgen voor jongeren met een gecompliceerde achtergrond. Veel van deze jongeren hebben een verleden waardoor zij onder toezicht van de reclassering vallen. De trainingen hebben tot doel de jongeren een nieuwe kijk te geven op de samenleving en hun eigen aandeel in de dynamiek tussen henzelf en hun omgeving, dit als basis voor hun verdere succesvolle ontwikkeling. Bij deze trainingen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van NLP technieken en divers coaching instrumentarium.

Ook zijn workshops gegeven voor de jongerenbegeleiders die, naast hun grote betrokkenheid bij de jongeren, ook te maken hebben met een veranderende werkomgeving en (vaak) grote werkdruk.