0299 75 02 68 info@leefomgeving.com

Project – Staatsbosbeheer

Bij het beheer van natuurgebieden komen grote hoeveelheden maaisel en snoeiresten vrij. Staatsbosbeheer streeft een duurzame toepassing van deze reststromen na. Wij mochten voor Staatsbosbeheer de verschillende mogelijkheden voor hergebruik van grasmaaisel onderzoeken. In dit onderzoek werden de wettelijke kaders én de praktische mogelijkheden onderzocht. De opdrachtgever was zeer tevreden met de heldere conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport.