0299 75 02 68 info@leefomgeving.com

het vergunningenhuis

Project – Het Vergunningenhuis

Het Vergunningenhuis verzorgt het verlenen van diverse vergunningen, in opdracht van overheden. In drukke perioden leverden wij kennis en capaciteit voor vergunningverlening voor het milieudeel omgevingsvergunning, Artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo. Voor uitvoering van de taken als omschreven in artikel 7.1, lid 1 en bijlage 4 van het Besluit omgevingsrecht.