0299 75 02 68 info@leefomgeving.com

Training Procesmanagement

De inhoud van de training is toegesneden op de samenstelling van de groep. Dat betekent dat we ons hier beperken tot het benoemen van de hoofdlijnen. Aan de orde komen:

  • Basisvaardigheden voor effectieve communicatie
  • Onderscheid tussen project- en procesmanagement
  • Kernkwaliteiten in de procesgestuurde werkomgeving
  • Herkennen van processen en kritische succesfactoren
  • Welke acties zijn effectief (en welke niet)
  • Inspelen op belangen en waarden van de partijen die deelnem in het proces
  • Vergroten van persoonlijke invloed
  • Communicatie en (respectvolle) onderhandeling

Download hier de brochure

Of bel ons op 

0299 75 02 68