0299 75 02 68 info@leefomgeving.com

Vergrijzing onder hangjongeren

 Dit weekend nam ik bovenstaande foto. Nadat ik vriendelijk had gevraagd een foto te mogen maken ontspon zich een onverwacht gesprek met deze ‘hangjongeren’. In de trainingen die wij verzorgen kom zijn wij met regelmaat in contact met jongeren met een ‘gecompliceerde achtergrond’. Met gecompliceerd doel ik op een justitieel verleden, gedrags-of ontwikkelingsproblematiek als gevolg van omgevingsfactoren of culturele achtergrond en jongelui met een licht verstandelijke beperking (LVB). Hierdoor weet ik dat we vaak niet beseffen welke verhalen er achter ‘opvallend’ gedrag schuilgaan. Toen ik een praatje aanknoopte met de ‘hangjongeren’ op de foto vielen me een aantal parallellen op.

Kansarm

De mannen vertelde me hoe ze zich in hun laatste jaren vóór AOW of WIA hadden gevoeld. De meesten waren werkloos en voelden zich overbodig. Vaak solliciteerden ze op werk dat ze al eerder hadden gedaan of waarvan ze overtuigd waren dat ze het goed zouden kunnen. Maar telkens werden ze afgewezen vanwege hun leeftijd of het gebrek aan opleiding en/ of de juiste diploma’s. Het had ze vaak gefrustreerd en boos gemaakt.

Digitalisering

De digitalisering van de samenleving was voor de meesten te snel gegaan vaak moesten zij bij de contacten die voorheen van mens tot mens aan een loket plaatsvonden, nu een beroep doen op de kinderen of kleinkinderen. Ze waren openhartig over hoe dit hun zelfbeeld had aangetast. Ze hadden nooit gedacht nog zo afhankelijk te worden van andere mensen. Die ongewenste afhankelijkheid had ze doen verlangen naar het verleden en het had ze vaak verdrietig gemaakt.

Respect

Door de neergaande spiraal in hun sociale status kregen ze het gevoel niet helemaal serieus te worden genomen. Sommige hadden het gevoel respectloos te worden behandeld en waren daar vaak ook boos over geworden

Perspectief

Wat de meeste op de been had gehouden was het perspectief binnenkort recht te hebben op AOW, al dan niet met een pensioenuitkering. Het belangrijkste verschil tussen deze grijze hangjongeren en de jonge hangjongeren leek mij, naast de leeftijd, het toekomst perspectief. De jongeren die zich kansarm, te dom of respectloos behandeld voelen moeten nog vele jaren met hun boosheid leren leven zonder in de problemen te raken.

Deel dit artikel: